/ Leerlingenraad

Eerste leerlingenraad: smartphones dan toch toelaten op school?


De uitvalsbasis van de leerlingenraad

De eerste zitting van de leerlingenraad vond plaats op 30 september. De 21 vertegenwoordigers, de voorzitter en vicevoorzitter zaten toen voor het eerst samen aan tafel. Voor sommigen was deze eerste dag nog wennen maar dat kwam volledig goed. De communicatie tussen de leerlingen onderling verliep een beetje stroef, maar daar werd direct een werkpunt van gemaakt. Zo wil de leerlingenraad een Facebookgroep oprichten om de communicatie te versterken.

Er werden enkele goede voorstellen naar voren geschoven die in de loop van het jaar zeker besproken zullen worden. Het gsm-gebruik in de refter van de zesdes en een feestcommissie voor vijfde- en zesdejaars kwamen aan bod. Het gsm-gebruik zou experimenteel kunnen worden toegelaten in de refter van de zesdejaars, maar dit zou het sociale contact zeker niet mogen verminderen. De feestcommissie zou een groep vrijwilligers zijn van vijfde- en zesdejaars die de handen in mekaar slaan om de organisatie van het eindejaarsbal feilloos te laten verlopen. Een enorm voordeel hiervan is dat de expertise die de vorige jaren werd opgebouwd niet verloren zal gaan.

Wij van CollegeFlits gaan alleszins alle moeite doen om u zo snel en volledig mogelijk op de hoogte te houden van wat er in de leerlingenraad besproken en beslist wordt.

Door Christophe Vekemans, in samenwerking met Douwe Velds