/ Leerlingenraad

Eerste leerlingenraad: van refter tot verdwenen vormingsdagen

De nieuw verkozen leerlingenraad vliegt er dit jaar weer helemaal in. Onder leiding van voorzitter Alexander Janssens (6D) zoeken de raadsleden naar alle manieren om de schoolervaring waar mogelijk te verbeteren. De volgende bemerkingen staken de afgelopen vergadering de kop op.

Refterwissel vijfde en zesde
Het heeft heel wat commotie veroorzaakt, die refterwissel om logistieke redenen. Het zesde jaar vindt het jammer dat zij geen eigen, aparte refter meer hebben door de warmeters in het vernieuwde Vlietje. De leerlingenraad steunt de zesdes daarin, maar de zaak lijkt stilaan op zijn pootjes te zijn beland.

Observeren organisatie eindejaarsbal
Het feestcomité is druk in de weer om geld in te zamelen voor het eindejaarsbal. Denk maar aan de recente wafelverkoop. Opdat de expertise niet verloren zou gaan en de vijfdes van nu volgend jaar niet van nul zouden moeten beginnen, mogen enkele vijfdejaars het feestcomité komen observeren. Info volgt.

Vormingsdagen in het zesde
De zesdes zijn unaniem vragende partij voor een vormingsdag. Deze werd geschrapt op basis van evaluaties door de vorige jaren. Er verdwijnen zaken, er komen andere zaken bij. Toch vindt de leerlingenraad dit jammer, maar de directie staat open voor gemotiveerde voorstellen.

Fietsenkelder: zoneplaatsen voor fietsers?
Veel leerlingen hebben een zoneplaats gekregen, terwijl ze wel elke dag met de fiets komen. De leerlingenraad kaartte dit aan, maar de directie benadrukt het praktische nut van deze regeling.

Meer thee in de refters!
De leerlingenraad herhaalt dit puntje al maandenlang. We hopen dat er snel meer thee en koffie voorzien wordt in de refters.

De stoelen in C23
Meneer Heylen bekijkt of we banken kunnen recuperen in de plaats van de huidige, onhandige stoeltjes met klaptafels in C23.

Comités, orkest en toneel
Je hebt het vast al gezien: het groencomité, cultuurcomité, orkest, toneel en de CollegeFlits zoeken enthousiaste leerlingen. Waarom niet eens de sprong wagen en stappen in een geweldig avontuur? Inschrijven kan via srcoproject.be.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).