/ Excursie

Confronterend Fort & kille Kazerne. Excursie 6e jaar '17

Het zesde jaar maakte op 29 september een frisse fietstocht naar het donkere Breendonk en Kazerne Dossin. Voor deze zware excursie vond Elien mooie woorden die alles kaderen.

IMG_2600

“Ik vond het een overweldigende en leerzame dag. Door de individuele verhalen die we te horen kregen in Kazerne Dossin en door rond te lopen in het Fort van Breendonk, kregen de dingen die ons ervoor verteld waren meer ‘betekenis’. We konden ons er beter in inleven. Door de hallucinante cijfers
zou men al snel vergeten dat het ging om mensen met elk hun eigen verhaal. Deze verhalen lieten bij mij de diepste indruk na: hoe een doodgewoon leven door zo’n hel wordt gesleurd op basis van niets... Deze excursie was de ideale gelegenheid om eens stil te staan bij zowel een stukje gruwelijke Belgische geschiedenis, als bij de problematiek van vandaag. Antwoorden vallen er niet te vinden, maar erbij stilstaan is al heel wat.”

Elien Van Rompaey (6L)

IMG_2580