/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: van te koude klaslokalen tot transparantere klassenraden

Met veel genoegen kijken we terug op enkele leuke initiatieven vanuit de leerlingen. De maand januari ademde zowel poëzie als milieubewustheid, dankzij de niet aflatende inzet van het cultuurcomité en het groencomité. Dat en andere zaken werden besproken op de leerlingenraad van februari.

Adviezen

Koude in lokaal C23
De godsdienstleerkrachten hebben de temperaturen in het lokaal C23, al langer het zorgekindje van de leerlingenraad, bijgehouden. De gemiddelde temperatuur in het lokaal C23 bedraagt zo’n 14 °C. Aangezien er geen regels zijn over minimum- en maximumtemperaturen in een klaslokaal, volgt het onderwijs de wetgeving rond ‘zeer licht werk’, waarvoor een minimumtemperatuur van 20 °C geldt.

De directie verzekert dat er geïnvesteerd wordt in een nieuwe pomp, waardoor het lokaal op temperatuur zou moeten blijven. Mocht het toch te koud zijn, kan er uitgeweken worden naar een ander lokaal.

Defecten melden: naar het leerlingensecretariaat
Er wordt melding gemaakt van loshangende kabels aan stopcontacten. Bij verdere defecten aan materiaal of lokalen kan je dit melden aan meneer Serneels, de preventieadviseur van de school, via het leerlingensecretariaat. Ook meneer Van der Jeugt en meneer Schroyens zijn bereikbaar op school of via Schoolonline.

Water drinken tijdens de les
Tenzij er een medische reden voor is, mag er geen water gedronken worden tijdens de lessen. Wie wil drinken, doet dit tijdens de speeltijd. De directie blijft bij dit standpunt. De leerlingen staan open voor gesprek.

Transparantere klassenraden
Naar aanleiding van een onderzoek van gelijkekansencentrum Unia en een artikel van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) kwam de vraag of de klassenraden transparanter moeten. Hoewel de school zijn best doet om open te communiceren met de leerlingen over de klassenraden, vraagt de leerlingenraad een snellere en duidelijkere opvolging voor en meer dialoog met de leerling. Dat gebeurt vooral mondeling tijdens oudercontacten of kort door de klastitularis bij het overhandigen van het rapport.

Varia

Bewakingscamera's
De directie meldt dat de bewakingscamera's vanaf het derde trimester in werking zullen treden.

Terugblik naar

De poëzieweek
Het cultuurcomité versierde in de week van Gedichtendag de school met gedichten op ramen, deuren, in de lockers e.d. Ook werd er versiering aangebracht zoals gevouwde bootjes om de aandacht naar de poëzie te lokken. Thema van de poëzieweek was “toneel”.

Dit jaar lanceerde onze scholengemeenschap een kunstproject waarbij elke school zich twee weken lang artistiek mag uitleven in een boek dat wordt doorgegeven van school op school. Hier was het thema “Het Zwartste Zwart”.

De leerlingenraad bedankt het cultuurcomité voor deze leuke actie.

De Groene week
Hoewel de verwarming tijdens Dikketruiendag uit hoort te staan, was daar weinig van te merken. De verwarming werd wel enkele graden lager gezet, maar dat was niet voelbaar. De raad adviseert om voortaan een dag op voorhand de verwarming uit te zetten, zodat het gebouw kan afkoelen.

Verder liep de communicatie omtrent de Groene week dit jaar wat stroef. Veel leerlingen hadden niet door dat het de Groene week was. We adviseren voor de volgende edities om een naast het draaiboek ook een communicatieplan uit te werken. De affiche van vorig jaar vonden de leerlingen zeer geslaagd en zouden deze graag zien terugkomen.

Dat betekent niet dat het niet goed was, integendeel! We kregen veel positieve reacties van zowel ouders als leerlingen. De leerlingenraad bedankt de leden van het groencomité en iedereen die de Groene week medemogelijk heeft gemaakt.

De Italiëreis van de zesdes
Alle zesdejaars zijn enthousiast over en kijken met veel deugd terug naar hun Italiëreis. Het programma mag dan wel vrij druk zijn en de dagen lang (vroeg opstaan, laat gaan slapen), de leerlingen vinden dat de reis en de activiteiten goed in elkaar gestoken zijn.

Vooruitblik naar

De tweedaagse van de leerlingenraad
Tijdens de tweedaagse van de leerlingenraad (6 & 7 maart 2018) zal er veel aandacht gaan naar het Erasmus+-project en de opvolging hiervan voor de komende jaren.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).