/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: van te drukke vakanties, de (SOL-)agenda tot warme maaltijden

Op 11 januari verzamelden de klasafgevaardigden voor de eerste leerlingenraad van het nieuwe jaar. Onder de leuze "Vakantie is vakantie" werd meteen duidelijk dat de werklast in de kerstvakantie te hoog lag. Over deze en andere zaken sprak de raad zijn adviezen uit.

Adviezen

"Vakantie is vakantie" werklast in de vakantie
Voornamelijk leerlingen uit de derde graad legden het probleem "werklast" op tafel. Vakantie zou een periode van ontspanning moeten zijn en toch staan wij nog teveel onder druk door schoolwerk als het lezen van boeken. De raad is zich bewust dat boeken lezen en onderzoekscompetenties maken onontbeerlijk zijn (en deel van de eindtermen), maar vraagt een betere spreiding van de deadlines.
Hoewel voor dit schooljaar de deadlines al werden herzien, zijn er nog steeds enkele problemen, zoals deze. De leeringenraad engageert zich feedback te geven.

Onvindbare leesboeken
Sommige leesboeken zijn zeer moeilijk te vinden voor de leeringen of zijn pas leverbaar na de deadline. De leeringenraad vraagt de school om dergelijke boeken aan te kopen, zodat iedereen op tijd een boek heeft.

SOL-agenda als ondersteuning, de papieren als primaire
De leerlingenraad adviseert vurig dat de papieren agenda als primaire behouden moet worden. Zoals reeds overeengekomen moeten taken en toetsen (behalve onverwachte en routinetoetsen als bv. voc.-toetsen van Latijn) in de les worden aangekondigd. De online agenda dient ter ondersteuning: herinnering van een taak of om te kijken wat je gemist hebt, als je ziek was.

Fluo in hogere jaren promoten
Charles en Britt hebben zichzelf de vorige vergadering kandidaat gesteld om te brainstormen over manieren om fluo te promoten in de hogere jaren. Hieruit zijn interessante ideeën ontstaan (zoals zelf iets ontwerpen en hier misschien zelfs een seminarie van te maken). Concreet zijn deze ideeën nog niet maar er wordt aan gewerkt.

Verbindend schoolklimaat
Om van onze school een hechtere groep te maken met een warmere en
sympathieke sfeer, denkt de pedagogische raad na over verbindende initiatieven. De leerlingenraad juicht dit toe.

Camerabewaking podiumzaal & fietsenstalling (schoolraad)
Na de camerabewaking aan de lockers en rekken, komt er nu ook camerabewaking in de podiumzaal & fietsenstalling, waar geen bezwaar tegen gemaakt is.

Punten ingegeven na klassenraden
Voorheen konden er nog punten ingegeven worden na de klassenraden, waardoor een leerling een onterechte mededeling zou kunnen krijgen voor een vak dat na de klassenraden toch nog op een voldoende zou staan. Om deze situatie en onduidelijkheid te vermijden kunnen er vanaf nu geen punten meer ingegeven worden na de klassenraden, die meestal plaatsvinden één week voor de vakantie, enkele dagen voor het rapport.

Lesuur eindwerk
De meeste zesdejaars bevinden hun lesuur eindwerk niet als productief, aangezien 50 minuten, verkort door algemene uitleg en vragen, niet lang is om effectief verder te werken. Vaak wordt er alleen nagelezen wat al geschreven is of worden bronnen gezocht.

Toiletten A-blok
Zoals altijd worden de toiletten weer aangehaald. Wel zijn er sinds het begin van het jaar al verbeteringen. Er is (bijna) altijd zeep en de kapotte wc’s worden zo snel mogelijk hersteld. Ook ligt de verantwoordelijkheid over propere wc’s vooral in de handen van de leerlingen zelf.

Barcodes bij de warme maaltijd
Van de leerlingen die op school ’s middags warm eten hebben wij vernomen dat zij apart gezet worden en geen dessert krijgen wanneer ze hun barcode vergeten, een nieuw systeem om bij te houden wie aanwezig is bij de warme maaltijd, die te groot is om op de studentenkaart te plakken, maar klein genoeg om gemakkelijk te verliezen of vergeten. Op advies van de leerlingenraad is deze tuchtmaatregel teruggeroepen. Volgend schooljaar zal deze barcode mee op de studentenkaart komen.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).