/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: inhaaltoetsen bis en met de trein naar Parijs?

Het schooljaar loopt stilaan op z'n einde en de examens maken hun opwachting. Ook voor de leerlingenraad is dit de laatste 'echte' vergadering. Volgende week komt de raad nog eens samen voor de verkiezingen van een nieuw bestuur.

Adviezen

Nabespreking Parijsreis van de vierdes
De leerlingen van de vierdes zijn het met elkaar eens dat dit een zeer geslaagde Parijsreis was. Enkele leerlingen stelden de vraag of het mogelijk zou zijn om met de trein naar Parijs te gaan. Na bespreking tussen directie en leerkrachten zijn we tot de conclusie gekomen dat dit veel duurder is. Ook volgend jaar zullen de leerlingen met de bus gaan.

Duidelijker verloop inhaaltoetsen in de middag
Tijdens de vergadering van 16 april werd duidelijk dat het systeem van de inhaaltoetsen duidelijker en gestroomlijnder kan. Vanaf schooljaar 2018-2019 komt er mogelijk een tweede leerkracht bij en een nieuw mappensysteem om alles veel vlotter te laten verlopen. Enkel toetsen die zo’n 20 minuten in beslag nemen, kunnen tijdens de middag worden ingehaald. Langere toetsen wijken uit naar na de schooluren.

Enquête leerlingen
Aan het einde van het jaar zullen de leerlingen een enquête invullen over hun welbevinden op school. Dit zal de school gebruiken om meer te weten te komen over de leerlingen en hoe ze de school kunnen verbeteren.

Onduidelijkheden seminaries
Naar aanleiding van de onduidelijkheden van de vorige jaren over de seminaries, zullen de leerkracten proberen deze beter uit te leggen. Indien er nog verdere onduidelijkheden zijn of je meer informatie wilt, mag je altijd nog een mailtje sturen naar mevrouw Pison (greet.pison@srco.be).


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).