/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: testvrije week, toiletten, seminaries, lockers en boekentassen

Niet alleen bekeken de klasafgevaardigden de examenroosters, maar kwamen ze ook bijeen voor de leerlingenraad van november. Vlak voor de examens zien het idee voor een testvrije week, zoals op andere scholen, en andere plannen het licht.

Oproep

De school leefbaarder maken begint ook bij jezelf als leerling.

  • Hou de toiletten proper. Als jij een proper toilet wilt, laat deze dan ook zelf netjes achter.
  • Muffe geur in het klaslokaal? Spreek je leerkracht er tijdens de lessenwissel op aan en verlucht het lokaal. Airco in de hele school is niet haalbaar.
  • Worden er schoolboeken te weinig gebruikt? Worden bepaalde lesonderwerpen te veel/te weinig belicht volgens jou? Meld het aan je klasvertegenwoordiger!

Adviezen

Testvrije week voor de examens
De leerlingenraad is vragende partij om vijf schooldagen vóór de examens geen toetsen, zware taken of presentaties meer te laten plaatsvinden, zoals op andere Mechelse scholen.

Vakleerkrachten stellen hun seminarie voor
De leerlingenraad herhaalt (okt) zijn vraag om de vakleerkrachten hun seminarie zelf te laten voorstellen in de podiumzaal. Zij kennen hun vak het best en zijn beter in staat op vragen te antwoorden.

Leerlingparticipatie en fluo
Enkele raadsleden bekijken hoe we leerlingen meer kunnen betrekken en hun mening horen. Anderen bekijken de mogelijkheden om fluo in de hogere jaren te promoten.


Verwezenlijkingen en antwoorden

Snelle lockerverdeling 2018-19
De leerlingenraad is tevreden over de snelle afhandeling van de lockerverdeling dit jaar. Vorig schooljaar was dit namelijk een enorm pijnpunt. De raad begrijpt dat het organisatorisch niet haalbaar is om dit nog sneller te regelen en is de verantwoordelijke(n) dankbaar.

Ondermaats gebruik van aangekochte/gehuurde boeken
De leerlingenraad, de pedagogische raad en de directie vragen aan alle
leerkrachten om goed na te denken over het lesmateriaal dat ze laten aankopen door de leerling. Als het gekocht/gehuurd moet worden, moet het ook naar behoren gebruikt worden in de les. Zo niet, meld dit dan aan de directie om te zien of er een beter alternatief is.

Workshop eerste jaar: “Hoe maak ik mijn boekentas?”
Charles en Silke hebben een begeleidende brief opgesteld om de workshop voor het eerste jaar door de meters en peters op te starten en zo het gewicht van de boekentas te drukken, zie "Werkgroep boekentassen (okt). Dit is besproken met meneer De Smedt, co-graadcoördinator van de eerste graad, en de directie. Het project zal van start gaan in het tweede trimester.

WC-brillen en zeep in de A-blok
De leerlingenraad en de directie zijn zich bewust van de problemen in de toiletten van de A-blok. De kapotte wc-brillen zijn vervangen en er wordt bekeken hoe er steeds voldoende zeep voorhanden kan zijn.

Via deze weg doen wij ook de oproep om de toiletten proper te houden! We zijn met enorm veel leerlingen die deze toiletten gebruiken, dus als je een proper toilet wilt, mag je deze ook zelf netjes achterlaten.

Seminaries: twee keuzes tegen overvolle klassen
De leerlingenraad en de pedagogische raad adviseerden om de leerlingen twee keuzes te laten maken voor hun seminarie, om de seminaries beter te kunnen toewijzen. Dat is besproken met de directie en de graadcoördinator mevrouw Pison en zal dit jaar toegepast worden.

Geen vrije middag voor de vierdejaars
De gunstmaatregel voor de derde graad wordt niet uitgebreid naar het vierde jaar. Zie het artikel Vrije middag voor het vierde?.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).