/ Leerlingenraad

Leerlingenraad: van seminaries en planlast tot zeep in de toiletten

De leerlingenraad was weer eens productief. Vrije middagen en zeep in de toiletten komen ieder jaar terug, maar worden terecht gevraagd. Zo hebben we ook geluisterd naar de verzuchtingen van veel leerlingen zoals de seminaries, de planlast, ongelukkige woordkeuze in de nieuwsbrief ...

Verwezenlijkingen

Klokken in de lokalen
De leerlingenraad vroeg om meer klokken in de lokalen en dat is ondertussen gebeurd. Wel zijn er nog een aantal lokalen zonder en vraagt de raad om dit op te lossen tegen de examens.

Stoelen en banken in C23
De stoelen in C23 zijn vervangen en er zijn nu volwaardige tafels. Godsdienst krijgen is nog nooit zo praktisch geweest. Met dank aan meneer Heylen.


Adviezen

Seminaries: hoe te volle klassen te vermijden (n.a.v. Filosofie)
Naar aanleiding van het seminarie filosofie, waarvoor te veel leerlingen ingeschreven waren, waardoor leerlingen in september willekeurig geschrapt werden, raadde de pedagogische raad aan om de leerlingen voortaan twee keuzes te laten maken. De leerlingenraad staat dit advies bij.

Duidelijkheid seminaries
De leerlingen willen graag meer duidelijkheid over de inhoud van de seminaries. De leerlingenraad raadt aan om de leerkrachten hun seminarie zélf te laten uitleggen in de podiumzaal in plaats van de coördinator, omdat zij hun vak beter kennen.

Duidelijkheid bevraging omtrent planlast
Onlangs werd de derde graad bevraagd over de planlast. De leerlingenraad vraagt zich af wat er concreet met die resultaten is gedaan en wil duidelijkheid.

Toiletten
De leerlingenraad vraagt om de renovatie van de toiletten in de A-blok prioritair in de begroting op te nemen en zal deze vraag herhalen op de schoolraad.

Op de korte termijn herhaalt de leerlingenraad zijn vraag om:

  • Toiletten in de J-blok na te kijken (overstroming)
  • Licht in jongenstoiletten J-blok langer aanhouden (lichtsensor te kort ingesteld).
  • Zeep in de toiletten

Vrije middag voor de vierdes
De vierdes willen - zoals alle vierdes elk jaar - een vrije middag, zoals het vijfde. De vierdes in de leerlingenraad werken hun voorstel uit.

Erasmus+
Project met scholen uit Griekenland, Portugal, Estland, Letland. Zie het artikel Waar is mevrouw Steegen?

Inleefreis voor 15-18 jarigen met Tumult
Zie het artikel Inleefreis met Tumult

Ongelukkige woordkeuze nieuwsbrief oktober
In de nieuwsbrief van oktober stond het volgende te lezen over de leerlingen:

“De oorzaken [van mindere studieresultaten] kunnen divers zijn, maar één constante is er in de boodschappen die ik van mijn leerkrachten krijg: er moet harder gewerkt worden, ook na de lesuren.”

De leerlingenraad begrijpt en appreciëert de bezorgdheid, maar ziet liever een boodschap die de leerlingen niet het gevoel geeft dat ze niet hard genoeg zouden werken, maar hen juist motiveert.

Werkgroep boekentassen
De ouderraad uitte eerder dit jaar zijn bezorgdheid over het gewicht van de boekentassen en richtte een werkgroep op, bestaande uit directieleden, leerkrachten en leerlingen. Als gedeeltelijke oplossing wil de leerlingenraad de eerstejaars een workshop "Hoe maak ik mijn boekentas?" geven.

Statusupdate comités

  • Groencomité: enkele ideeën worden uitgewerkt, waaronder nieuwe vuilbakken die afval sorteren in de verf zetten. Om van de school een groene school te maken, willen we de expertise van anderen gebruiken: het MOS-project van de Vlaamse overheid. Voor dit schooljaar hebben we jammer genoeg de inschrijvingsperiode gemist.

  • Cultuurcomité: het comité wil meer cultuur op school brengen en denkt daar verschillende acties voor uit. Zo gingen ze dit jaar al naar de Boekenbeurs.

  • Feestcomité: de wafelverkoop was een succes en is volledig achter de rug. Vijfdejaars mogen het feestcomité observeren. Vanuit de leerlingenraad hebben Charles en Anton zich alvast geëngageerd.


Vragen of ideeën? Jouw klasverantwoordelijke luistert graag naar je opmerkingen. Je kan ook terecht bij het bestuur: Alexander Janssens (6D - voorzitter), Inès Crauwels (5E - ondervoorzitster) en Nicolas Khaldi (4A - ondervoorzitter).