/ Orkest

SRCOrkest: een radioactief orkest

Na een lange stilte rond het schoolorkest komen de eerste beelden vrij en het ziet (klinkt?) er al veelbelovend uit.

Onze fotograaf en filmer van dienst Lucas Vallaeys heeft enkele uren van zijn vakantie opgeofferd om dit kleine meesterwerk te produceren.

Het concert van het orkest zal op vrijdag 13 mei doorgaan. Tickets zullen na deze vakantie op de speelplaats verkocht worden!

Tot dan!