/ Excursie

Staan er piramides in het Zoniënwoud? Excursie 1e jaar '17

Op vrijdag 29 september zijn we met alle eerstejaars naar het Zoniënwoud en het Egyptisch museum in Brussel geweest. We hebben veel gedaan en ik zal er nu wat meer over vertellen.

We moesten heel vroeg opstaan, want we moesten al om 7.45 uur op school zijn. We vertrokken met de bus vanuit Mechelen richting Zoniënwoud. In het Zoniënwoud waren we in groepjes verdeeld. We moesten met ons groepje zeven opdrachten doen. De opdrachten waren dingen zoals insecten zoeken en herkennen met een determineerkaart, een boom herkennen met een determineerkaart en we kwamen meer te weten over bladeren, planten en bomen. Wanneer we alle opdrachten gedaan hadden, verzamelden we.

Egyptisch-borstbeeld-3

En dan gingen we met de bus naar het Egyptisch museum. Daar gingen we eerst op een grasveldje onze lunch opeten. Toen we klaar waren met lunchen gingen we naar binnen. We kregen een gids en die liet ons heel coole dingen zien zoals mummies, oude werktuigen, sarcofagen en nog veel meer. De gids gaf ook uitleg over alles wat hij ons liet zien. We hebben heel veel bijgeleerd. Na de rondleiding keerden we terug naar Mechelen. Het was zeker een geslaagde dag!