/ Thee met boekjes

Thee met boekjes D

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

Deze donkere, duistere dagen zorgden al bij veel mensen voor een dipje. Maar niet getreurd, er zijn gezellige dingen op komst! We vieren bijvoorbeeld de verjaardag van een zeer beroemd man met zijn – welke kleur ook al weer? – pieten en zijn magisch witte paard. Er is trouwens binnenkort nog een andere jarige. Dat zal zeker voor het nodige licht zorgen.
Versieringen en groene boompjes, oké, maar rest ons nog genoeg creativiteit? Het zou toch spijtig zijn mocht onze creatieve geest net zoals het temperatuurpeil dezer dagen de dieperik in storten en een depressie veroorzaken. Om alvast voor een tegengewicht en een glimlach te zorgen, staat hieronder een gedicht, destijds neergepend door Cees Buddingh’. Hem ontbrak het niet aan creativiteit en fantasie en dat nota bene midden in de Tweede Wereldoorlog, 1943. Het is een mooi voorbeeld van het juiste gebruik van je rechterhersenhelft. In dit stukje poëzie vertelt hij het verhaal van de Blauwbilgorgel, op zijn zachtst gezegd een merkwaardig dier.
Kleine tip: onbevangen lezen, geniet ervan.

Ik ben de blauwbilgorgel,
Mijn vader was een porgel,
Mijn moeder was een porulan,
Daar komen vreemde kind’ren van
Raban! Raban! Raban!

Ik ben de blauwbilgorgel,
Ik lust alleen maar korgel,
Behalve als de nachtuil krijst,
Dan eet ik riep en rimmelrijst
Rabijst! Rabijst! Rabijst!

Ik ben de blauwbilgorgel,
Als ik niet wok of worgel,
Dan lig ik languit in de zon
En knoester met mijn knezidon
Rabon! Rabon! Rabon!

Ik ben de blauwbilgorgel,
Eens sterf ik aan de schorgel,
En schrompel als een kriks ineen
En word een blauwe kiezelsteen
Ga heen! Ga heen! Ga heen!

gedicht: Cees Buddingh’

Hoe ik dit merkwaardige maar mooie gedicht leerde kennen? Via Winteruur op Canvas, onnavolgbaar voorgelezen door Hugo Matthysen.