/ Thee met boekjes

Thee met boekjes H

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

Het begin van 2017 stond in het teken van Koning Herman, euhm, Honing de Cerman, ik bedoel, Herman de Coninck natuurlijk! Om mijn H aan deze dichter te wijden, zal er een flinke portie citaten bij de thee gedaan worden. Zoals gewoonlijk staan de regels van de dichter cursief. Hier heb ik gekozen om de poëtische zinnen van Herman de Coninck aan elkaar te rijgen met tekst die ik zelf geschreven heb. Ik raad je zeker aan om de dichterslijntjes luidop te lezen. Dan komt Herman de Coninck pas echt tot zijn recht.

Als het eens ijzig koud is. Als de noorderwind blaast wanneer het eigenlijk lente zou moeten zijn. Als je wolkjes van adem opmerkt op een schijnbaar zonnige dag en uit het niets hagelbolletjes voor één minuut tegen de grond ketsen.

Dan denk ik, de koude, ze leert me wat poëzie is: van een sneeuwbui slechts één vlok volgen.

Volg die ene poëtische vlok die roept om aandacht.

Kies mij.
Kies mij.

Kies degene die zegt:

Kies uit de hele wereldbevolking.
Bij elke andere mag je een beetje twijfelen, maar kies mij.

Ik ga languit in de zon liggen en voel hoe alles langzaam opwarmt. Mijn tenen tintelen en de zon schijnt en de vogels fluiten tussen de bladeren. Bloesemblaadjes worden meegenomen als een plotse bries door de takken waait. De bomen krijgen terug kleur na de winter. Ik doe mijn ogen weer open en vraag me af:

Hoeveel puntjes heb je nodig voor groen?

Hoeveel zandkorrels, zandkorzels, voor strand?
Hoeveel mensen voor mensheid?
Twee
Iemand met sproeten, en iemand die ze telt.

De maan zorgt voor eb en vloed en de wind doet de zee ruisen. Het witte schuim gaat nu eens verlegen achteruit en probeert dan weer mijn voeten te kietelen. De zandkorrels zijn blij me te zien. Ze spelen verstoppertje in mijn sandalen. De meeuwen krijsen. Tegen de avond begint de zee te blozen.
De duinen ruisen. De nacht valt. Dit is het teken.
Eén miljoen vissen houden zich stil en daardoor slaapt de zee.

"o, ik weet het niet
maar besta, wees mooi",
zegt Zomer tegen Herfst.

"zeg: kijk, een vogel
en leer me de vogel zien
zeg: het leven is een brood
om in te bijten en de appels zien rood
van plezier, en nog, en nog, zeg iets.
leer me huilen, en als ik huil
leer me zeggen: het is niets."