/ Thee met boekjes

Thee met boekjes K

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

Kort maar kerst.

Engel

De witte wolkjes dreven weg
Maakten plaats voor een heldere maan
Gevleugelde engeltjes fladderden
Een grote, gouden ster ging aan

Kerstengels

Angel

Little white clouds flew away
and revealed a big bright moon
Wee winged angels fluttered
A golden star soon glittered