/ Thee met boekjes

Thee met boekjes M

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

met bescheiden gewicht
zo-maar gedicht

weet je
weer
wat weet je
weet je wat
wat nu zo zonde is
zondag is
rust
denken
draaien
dromen
blijven
schrijven
verzinnen
van ver
zinderen
dat ik dit op schrijf
is op zich een wonder
zonder jou
inspiratie gehaald
verdwaald
terug bij zinnen
toch zonder jou

weet je
wat nu zo zonde is
dat ik dit op schrijf
zonder jou

origineel gedicht: Bert Schierbeek, bewerking: Nina Le Compte