/ Thee met boekjes

Thee met boekjes N

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

Naast de M van muziek en de O van orkest ligt de N.
De N van notenbalken die een naam krijgen door de muzieknoten die erop neergepend worden. Er vloeit dan heel wat moois uit voort wanneer een orkest ze vertaalt naar muziek.

Voor het twaalfde jaar op rij bracht ons schoolorkest een avond om niet te vergeten, dit jaar onder leiding van Birgit Bartels.

Volgend gedicht is een ode aan het orkest.
Inspiratie: muziek, noten, orkest (en een citaat van Hans Christian Andersen)
Live gebracht op het concert van het SrcOrkest.
Opnieuw te beleven via YouTube.


in de rechte weg van notenbalken
gekleurd door muziektekens, maten, metrum
zweef ik
tussen rust en fermate
tussen het tweede en het derde lijntje,
la

a capella, alleen
plus melodie, bijeen

of hoe een orkest meer is
meer dan de som der delen
een melodieus geheel van
muziektermen, karakterbepalend
maar vooral verhalend
of stralend

wat ik wil zeggen:

waar woorden tekort schieten
past perfect een streepje
muziek