/ Thee met boekjes

Thee met boekjes O

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

Op een zomerdag aan mijn bureau

denk na
zucht even
zet een stap
of toch terug
denk denk denk
laat me meeslepen door de muziek
strakke drum
zweverige gitaar
kalme stem
mijn hoofd draait
kijk kijk kijk
daken, lucht
met wolken, zon
mijn stem gaat zachtjes
volg het liedje
geluk
als klanken
als zinnen
als zonnestralen
denk na
zucht even
geluk
wat denk jij

jij denkt
dat als ik
dat jij dan
zodat jij mij
en ik niet

als jij denkt
dat ik dan
zal ik
zodat ik jou
en jij niet

gedicht (cursief): Harry Mulisch