/ Wedstrijd

Tweede ronde Cicero vertaalwedstrijd in Antwerpen

Robbe Lingier en Alexander Janssens uit het zesde jaar overleefden de voorronde en mochten hun vertaalkunsten gaan tonen in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen op de 25e Olympiade Latijn en Grieks: Cicerowedstrijd.

Aangemoedigd door latijnleerkrachten meneer Keersmaekers en meneer Put vertaalden de twee de tekst "De Inventione" ("Over de retorische vindingskracht") uit Cicero's jeugdwerk. De inventio of het bedenken van overtuigende argumenten is namelijk de eerste stap van het retorisch betoog. De opgave van de voorronde was ""De Senectute" ("Over de ouderdom"), waarin Cicero het heeft over hoe zich voor te bereiden op de oude dag.

Anders dan in de lessen gelezen, waren deze beide teksten geen redevoeringen. In de les buigen de leerlingen van het zesde zich namelijk over de beroemde Catilinarische redevoeringen.