Waar is... mevrouw Steegen?

Mevrouw Steegen, leerkracht Nederlands en Duits in de derde graad, is verdwenen. Of toch niet?

Voor de opstart van een project van Erasmus+ over jong ondernemerschap trok mevrouw Steegen naar Portugal. Samen met leerkrachten uit Estland, Letland, Griekenland en Portugal krijgt ze uitleg over de grote lijnen van het project.

Meer info over dit project en de geplande uitwisselingen, krijgen de leerlingen uit 4, 5 en 6 na de vakantie.

naar: srco.be