Wat gebeurt er allemaal in Roosendael?


In de lagere jaren van onze school bestaat het slechts als een vaag gerucht uit de hogere jaren, maar vanaf de helft van de tweede graad is het een bekende (of onder sommigen zelfs beruchte) realiteit. Wat zich in de volksmond ‘Roosendaal’ laat noemen, naar het natuurdomein waar deze vormingsdag plaatsvindt, is een jaarlijks evenement voor de leerlingen vanaf jaar vier. In de gesloten kring van de klas worden thema’s als groepssfeer, zelfkennis en seksualiteit onder begeleiding besproken. De uitstap is bedoeld als een bezinningsmoment en een kans om klasgenoten beter te leren kennen op vlakken die anders niet of weinig ter sprake komen.

Voor de leerlingen van het vierde en zesde middelbaar duren deze zogenaamde vormingsdagen steeds één dag maar in het vijfde middelbaar wordt dit uitgebreid met één dag.

Deze vormingsdagen zijn altijd wel een uniek moment in het schooljaar waar je iedereen en zelfs jezelf op andere manieren kan leren kennen.